پدیده رامسر شروع شد – پروژه پدیده رامسر

آغاز به کار پروژه پدیده رامسر

هر منطقه از ایران عزیز

پدیده ایست از شکوه و زیبایی

زمین پر برکت شمال

با ترنم بی قراری دریا

بر دامنه خیال انگیز جنگل

قرارگاه میلیون ها گردشگر مشتاق طبیعت است

ای ایران عزیز

ای خطه سرسبز شمال

با کار و تلاش در بستر طبیعت

با اعتقاد به حفظ ارزش های محیط زیست

پارسایی مردمان مهربانت را پاس می داریم

و به آبادانی ، سازندگی خاک پاکت افتخار می کنیم

همچنان خبرهای خوب در راه است

پدیده رامسر

نظری وجود ندارد

یک نظر بگذارید